Mr F.P. Lomans
Bakenbergseweg 237
6816 PB Arnhem
tel. 026 4436830
mob. 06 53382097
frans.lomans@gmail.com

FRANS LOMANS: VAN ADVOCAAT TOT MEDIATOR
“Conflicten horen bij het leven”

Door middel van mediaton biedt Frans Lomans u aan om u te helpen bij het vinden van een oplossing voor een conflict dat u niet zelf kunt oplossen.

Jarenlang is Frans Lomans op hoog niveau als advocaat betrokken geweest bij het voorkomen en oplossen van conflicten.
Een goede advisering heeft menig conflict voorkomen.
Evenzeer is hij door cliënten gevraagd om als advocaat te helpen bij het oplossen van een bestaand conflict.

Als het niet anders kon, dan werd er een juridische procedure gevoerd om een conflict te laten beslechten door een rechter of arbiter. Maar altijd werd er eerst een poging gedaan om het conflict in der minne te regelen.
Daarbij werd de laatste jaren steeds vaker, en met succes, een mediator ingeschakeld.

Zo heeft Frans Lomans aan den lijve ervaren dat mediation vaak een goede manier is om een conflict op te lossen.
Deze ervaring, opgedaan tijdens vele mediations, heeft hem doen besluiten om zelf mediator te worden.

Vanaf begin 2011 is Frans Lomans geregistreerd NMI Mediator. Hij is lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging en van de vereniging Bouwmediators.

WERKWIJZE
Frans Lomans werkt op basis van het NMI Reglement en de NMI Gedragsregels.
Zo wordt door partijen en hemzelf de ‘NMI Model Mediation overeenkomst’ ondertekend en zo geldt voor hem het klacht- en tuchtrecht van dit Nederlands Mediations Instituut.

AANDACHTSGEBIEDEN
De bouw, alle denkbare zakelijke contracten en zakelijke geschillen zoals aangaande onroerend goed, overnames, ontvlechtingen, contracten, beroepsaansprakelijkheid etc.